نوشته‌ها

,

کلاس اموزش ساز سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

آموزش 2 ساز سه تار 3 اسفند 97

کلاس اموزش ساز سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

تاریخ :۹۷/۱۲/۳

مدرس :جناب آقای کامران نوروزی

ساعت:۱۴:۳۰الی۱۵:۳۰

شرح : در ابتدای کلاس ساز همه هنرجویان توسط استاد نوروزی کوک گردید . تمرکزامروز استاد بر روی تمرین  بیشتر دروس جلسه قبل بود . همه هنرجویان به صورت تک تک درس جلسه قبل را نواختن تصمیم اقای نوروزی بر این شد که به خاطر ریتم بیشتر و هماهنگی بهتر هنرجویان وقت بیشتری را به درس جلسه قبل اختصاص بدن و در انتهای کلاس نتهای جدید برای ذهنیت بیشتر  تدریس گردید .

(سه تارم راست میگوید ،کمی ناکوک و بدحالم مخالف میزنم ، زیرا ، مخالف گشته اقبالم ).

 

آموزش 1 ساز سه تار 3 اسفند 97

,

گزارش برگزاری کلاس آموزش موسیقی کمیته فرهنگی صدای سلامت کرمانشاه

موسیقی صدای سلامت 26 بهمن 97

“” خداوند زیباست و زیبایها را دوست دارد  “”

گزارش برگزاری کلاس آموزش موسیقی کمیته فرهنگی صدای سلامت کرمانشاه

عنوان: کلاس آموزش موسیقی سه تار

زمان :  جمعه ۹۷/۱۱/۲۶

مدرس: جناب آقای کامران نوروزی

کتاب: اموزش سه تار روح الله خالقی

شرح: امروز کلاس در یک تایم ۱۴:۳۰الی ۱۵:۳۰برگزار شد در ابتدای کلاس بعد از کوک کردن سازهای هنرجویان توسط جناب اقای نوروزی مروری بر درس هفته گذشته شد و در ادامه بقیه میزانهای باقی مانده از درس جلسات قبل تدریس شد . در ابتدا هر میزان توسط اقای نوروزی اجرا و بعد از نت شناسی توسط تک تک هنرجویان نواخته شد و در انتها کل درس به صورت همزمان نواخته شد .

,

آموزش سه تار کارگروه موسیقی کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

اموزش سه تار کمیته فرهنگی 5 بهمن 97

✔آموزش سه تار کارگروه موسیقی کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

تاریخ: ۹۷/۱۱/۵

مدرس:جناب آقای کامران نوروزی

ساعت تشکیل کلاس: ۱۴ الی ۱۶

مکان:خانه دف نی نوا

شرح: در ابتدای کلاس طبق روال ساز همه هنرجویان توسط آقای نوروزی کوک شد . امروز طریقه پرده شناسی در وسط  دسته و پایین دسته و  نت های می (بمل) و لا (بمل) در تمرین امروز تدریس شد .

 

,

کلاس موسیقی سه تار کتاب استاد روح الله خالقی از کمیته ی فرهنگی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس سه تار استاد روح الله خالقی 21 دی 97

عنوان :کلاس موسیقی سه تار کتاب: استاد روح الله خالقی

تاریخ: 97/10/21

مدرس: جناب آقای کامران نوروزی

شرح:امروز جمعه بیست و یک دی ماه کلاس موسیقی طبق روال همیشه  تشکیل گردید . و ساز های تک تک هنر آموزان توسط مدرس مربوطه کوک گردید . سپس زمانی برای رفع اشکال دروس گذشته اختصاص پیدا کرد  و در ادامه درس 29از کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار استاد روح الله خالقی تدریس گردید این درس در میزان 6/8بود . هر میزان به صورت جدا جدا توسط جناب اقای نوروزی تدریس و در نهایت کل نت تدریس شد و هنر آموزان شروع به نواختن کردن و اشکالات آنان رفع گردید . در انتها باز تاکید شد که با تمرین و ممارست میتوان به هدف نهایی  که  نواختن صحیح است رسید .

 

کلاس آموزش موسیقی کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

کلاس آموزش موسیقی کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

عنوان: کلاس آموزش سه تار

استاد:جناب آقای کامران نوروزی

ساعت کلاس:۱۴  الی ۱۵ و ۱۵ الی ۱۶

تاریخ تشکیل کلاس:۹۷/۱۰/۷

شرح:کلاس سه تار در دو تایم متفاوت تشکیل شده در این کلاس ابتدا ساز همه هنر آموزان کوک گردید . سپس مروری بر درس هفته گذشته صورت گرفت و هر یک از هنر آموزان به صورت تک تک شروع به نواختن کردند. و اشکالات آنها توسط استاد نوروزی رفع گردید و در آخر درس ۲۳ از کتاب استاد روح الله خالقی تدریس شد. که در این درس با علامت ||• آشنا شدیم که مربوط به تکرار  نتها بود . در انتها به همه دانش آموختگان توصیه شد که ممارست و تمرین بهترین راه یادگیری موسیقی .

 

موسیقی 1 درس 7 دی 97 موسیقی 2 درس 7 دی 97

,

کلاس سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

کلاس 5 سه تار 16 اذر 97

کلاس سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

کلاس :سه تار

عنوان:تدریس قطعه 28از کتاب اقای روح الله خالقی

تاریخ:97/9/16

زمان:14-15 و15-16

مکان:خانه دف نینوا

مدرس:اقای کامران نوروزی

شرح:طبق همیشه و روال کلاس در 2تایم14-15و15-16تشکیل گردید.  در ادامه ساز همه هنرآموزان توسط استاد کوک گردید . سپس قطعه 28از کتاب آقای روح الله خالقی تدریس شد. این قطعه در هشت میزان قرار داشت و تمرین ریز نت های دو-ر-می بود . بعد از آموزش جناب اقای نوروزی تک تک هنر آموزان قطعه رو اجرا و سپس تمرین گروهی صورت گرفت .  منظور از ریز نواختن به صورت راست و چپ به طور مدام است .

 

کلاس 1 سه تار 16 اذر 97 کلاس 2 سه تار 16 اذر 97 کلاس 3 سه تار 16 اذر 97 کلاس 4 سه تار 16 اذر 97