,

چهل و هفتمین نشست کتابخوانی شنبه کتاب پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

چهل و هفتمین نشست کتابخوانی 1 شنبه کتاب 19 مرداد 98

📚گزارش چهل و هفتمین نشست کتابخوانی شنبه کتاب پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

🗓درتاریخ:98/05/19

⏰درساعت:17الی 19

✅شرح جلسه:

شرح مختصری از موارد زیر توسط خانم عزتی پرداخته شد:

▪️معرفی بختیار علی

▪️مقایسه دو ترجمه حلبچه ای و سنجابی

▪️و تعریف مختصر داستان کتاب آخرین انار دنیا

ودر ادامه به شرح مختصری از کتاب جسارتهایی درباب عشق از آلن دوباتن وکتاب هنرشفاف اندیشیدن

توسط آقای سلیمانی پرداخته شد.

🏢مکان: ابتدای خیابان گمرک،طبقه فوقانی رستوران زاگرس، موسسه صدای سلامت

👥حضور در نشست برای عموم رایگان و آزاد می باشد.

 

چهل و هفتمین نشست کتابخوانی 2 شنبه کتاب 19 مرداد 98

,

چهل و ششمین نشست کتابخوانی شنبه کتاب پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

چهل و ششمین نشست کتابخوانی 12 مرداد 98

📚گزارش چهل و ششمین نشست کتابخوانی شنبه کتاب پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

🗓درتاریخ:12/5/98

⏰درساعت17/30الی 19

✅شرح جلسه:

ابتدا نکات وگزیده ای از کتاب چگونه کتاب بخوانیم مورد بحث قرارگرفت.

خواندن 4سطح دارد:

1.ابتدایی:مارا از بی سوادی می رهاند,سطح اولیه خواندن است.

2.اجمالی:دراین سطح که تندخوانی هم گفته میشود نگاه کلی به کتاب است.

3.تحلیلی:خواندنی اسلوبی تر وعمیق تر,کامل ترین نوع خواندن دربازه زمانی نامحدود.

4.تلفیقی:کامل ترین ومنظم ترین نوع خواندن ودقیق ترین که به آن خواندن تطبیقی هم میگویند.

ودرادامه جناب آقای منصوری درمورد نگاه تاریخی داشتن وضرورت آن براساس کتاب سودمندی وناسودمندی تاریخ برای زندگی از نیچه، صحبت کردند.

تاریخ مواجه باگذشته ست ونگاه نیچه به تاریخ نگاهی تمثیلی ست،دونوع نگاه به تاریخ شده:

1.تاریخ عظمت (اسطوره سازی)

2.تاریخ یادوارگی(تبدیل به موزه)

واینکه از نظر نیچه تفاوت انسان باغیر انسان در داشتن تاریخ ست وآگاهی به مکان وزمان داشتن. وهمچنین انسان هنر فراموش کردن وبه  یادآوردن را دارد.

🏢مکان: ابتدای خیابان گمرک،طبقه فوقانی رستوران زاگرس، موسسه صدای سلامت

👥حضور در نشست برای عموم رایگان و آزاد می باشد.

 

,

گزارش چهل و پنجمین نشست کتابخوانی شنبه کتاب پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

چهل و پنجمین نشست شنبه 2 کتاب 5 مردادماه 98

📚گزارش چهل و پنجمین نشست کتابخوانی شنبه کتاب پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

🗓درتاریخ:5/5/98

⏰درساعت17/30الی 19

✅شرح جلسه:

1⃣ابتدا نکات وگزیده ای از کتاب چگونه کتاب بخوانیم رو بررسی کردیم

2⃣ودرادامه سرکار خانم نگین عزتی به ارائه  آثار درویشیان پرداختند بدین شرح:

▪️علی اشرف درویشیان سال ۲۰ در کرمانشاه متولد و در سال ۹۶ درگذشت.

▪️آثار او بصورت داستان کوتاه و رئالیسم است.

▪️در آثار او میتوان فقر و تنگدستی مردم را دید.

▪️دراین جلسه دو اثر آبشوران و فصل نان که مجموعه ای از داستانهای کوتاه دوره کودکی و نوجوانی او بود بصورت خلاصه معرفی شد.

3⃣ودر آخر جلسه به مرور وگذری بر زندگی وآثار احمد شاملو پرداختیم.

 

چهل و پنجمین نشست شنبه 1 کتاب 5 مردادماه 98

,

گزارش کتابخوانی شنبه کتاب: بحث و گفتگو درمورد مستند قرن خود از آدام کورتیس

کتابخوانی 1 تحلیل مستند 29 تیرماه 98

{به نام خدا}

✅گزارش کتابخوانی شنبه کتاب: بحث و گفتگو درمورد مستند قرن خود از آدام کورتیس

🔸درروز شنبه ٢٩\۴\٩٨

🔸درساعت۱٧:٣۰تا۱٩:۴۵

🔸مکان:سالن صدای سلامت

🔸هدایتگر:امید منصوری

🔸موضوع:بحث و گفتگو درمورد مستند قرن خوداز آدام کورتیس

درسال 2002ساخته شد که روند 100ساله آمریکا از انسان قابل اعتماد تا انسان خودشوفا را به تصویر میکشد.

دراین مستند نشان میدهد که چگونه افرادی که درقدرت هستند،به کمک نظریات فروید،به کنترل جمعیت خطرناک در دوران دموکراسی انبوه پرداختند.

به علاوه دراین مستند ضمن پرداخت به تاریخچه ای از دومقوله دموکراسی وروابط عمومی،به بررسی تاثیر نظرات فرویدبر روابط مردم ،حکومت وشرکت های بزرگ تجاری میپردازد.

🔸شرح جلسه:ابتدا فیلم درسالن موسسه به نمایش گذاشته شدوبعداز اتمام آن توسط آقای امید منصوری تحلیل وباحضار به بحث و گفتگو درمورد فیلم پرداخته شد.

 

 

, , ,

پنجمین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی زندگی خود را دوباره بیافرینید پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کلاسهای 6 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98

☆بنام خدای بهار آفرین☆

☆بهار آفرین را هزار آفرین☆

❇️ کارگروه روانشناسی کمیته سلامت موسسه صدای سلامت برگزار میکند.

پنجمین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی زندگی خود را دوباره بیافرینید پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

❇️ امروز درتاریخ ۱۵/۲/۹۸ساعت۱۵/۳۰ الی ۱۸/۳۰ پنجمین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی زندگی خود را دوباره بیافرینید براساس رویکرد طرحواره درمانی با تسهیلگری دکتر نیریزی برگزار شد.

❇️ در این جلسه طبق روال گذشته ابتدا مروری برمباحث گذشته انجام گرفت.

دسته بندی مرتب ومنسجمی از هریک از نیازها و حوزه هایی که دربرمیگیرند و ایضاً طرحواره هایی که ایجاد میشودسخن گفته شد.

❇️ این جلسه به روخواندنی فصل چهارم کتاب پرداخته شد  همراه با پرداختن به مثال هایی که در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید آمده است.

❇️  در این فصل سه سبک مقابله ای با تله های زندگی بررسی شد:

➖ تسلیم

➖ فرار

➖ حمله

که در مقابل هر کدام از این مواردچهارده مورد پاسخ داده میشود به شرح زیر👇

۱.فکر نکردن قصدمندانه

۲.مصرف مواد مخدر

۳.انکار ناشادی

۴.عقلانیت و کنترل افراطی

۵.فرونشانی خشم

۶.علایم روان تنی

۷.انکار خاطرات

۸.انزوا گزینی

۹.اجتناب از طریق خواب

۱۰.توجه برگردانی از طریق فعالیت

۱۱.خودآرام بخشی

۱۲.بلوکه کردن منفعلانه هیجان های دردسر ساز

۱۳.توجه برگردانی منفعلانه

۱۴.پاسخ هایی که برای جبران افراطی میدهند که این مورد خود شامل چهار مورد میشود.

-مستقل نمایی

-شجاع نمایی

-مجلس گرم کن ناشی

– جوفروش گندم نما

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

 

کلاسهای 1 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98 کلاسهای 3 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98 کلاسهای 4 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98 کلاسهای 5 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98 کلاسهای 7 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98 کلاسهای 8 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98 کلاسهای 9 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98 کلاسهای 2 طرحواره درمانی 15 اردیبهشت 98

,

گزارش نشست کتابخوانی “شنبه‌کتاب” با موضوع ” زنان و زندگی اجتماعی”

شنبه کتاب 5 زنان و زندگی اجتماعی 7 اردیبهشت 98

گزارش نشست کتابخوانی “شنبه‌کتاب” با موضوع ” زنان و زندگی اجتماعی”

تاریخ ۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

ساعت 17 الی 19

جلسه هفته جاری شنبه‌کتاب با موضوع ” زنان و زندگی اجتماعی” برگزار شد. در این جلسه، مباحثی از تاریخ مطالعات زنان و تحولات آن به مخاطبین ارائه شد. اهم مباحث مطرح شده، درباره محورها، پرسش‌ها و نظریه‌های شکل‌گرفته در حوزه مطالعات زنان و امکان تجربه آن‌ها برای جامعه ایرانی بود. در این جلسه حدود ۲۰ نفر از اعضای گروه کتابخوانی “شنبه‌کتاب” حضور داشتند.

 

شنبه کتاب 1 زنان و زندگی اجتماعی 7 اردیبهشت 98 شنبه کتاب 2 زنان و زندگی اجتماعی 7 اردیبهشت 98 شنبه کتاب 3 زنان و زندگی اجتماعی 7 اردیبهشت 98 شنبه کتاب 4 زنان و زندگی اجتماعی 7 اردیبهشت 98 شنبه کتاب 6 زنان و زندگی اجتماعی 7 اردیبهشت 98

, , ,

سومین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی “زندگی خود را دوباره بیافرینید” پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت کرمانشاه

سومین جلسه 1 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98

☆بنام خدای بهار آفرین☆

☆بهار آفرین را هزار آفرین☆

سومین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی “زندگی خود را دوباره بیافرینید” پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت کرمانشاه

❇️ کارگروه روانشناسی کمیته سلامت موسسه صدای سلامت برگزار میکند.

❇️ امروز درتاریخ ۹۸/۲/۱ ساعت۱۵/۳۰ الی ۱۹ سومین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی زندگی خود را دوباره بیافرینید براساس رویکرد طرحواره درمانی با تسهیلگری دکتر نیریزی برگزار شد.

❇️ در ابتدا کارگاه طبق روال همیشگی مروری بر مباحث گفته شده در جلسات گذشته انجام گرفت.

❇️ در اصل جلسه امروز با این سوال آغاز شد:

🔴 تله های زندگی چگونه شکل میگیرد؟

❇️ پیرو یافتن پاسخ های مناسب برای این سوال تسهیلگر کارگاه تصمیم گرفت به مطالعه فصل سوم بپردازیم لذا برآن شد فصل سوم را بخوانیم…

❇️ مبحث جلب توجه در این جلسه فصل پیش نیاز های رشد کودکان است و یادآور پنج نیاز اصلی که ارضای به اندازه آن طرحواره های سازگار و ارضای بیش از حد یا تفریط در ارضای نیاز ها ایجاد طرحواره های ناسازگار را زمینه ساز میشود.

❇️ طرحواره های مورد بررسی در کارگاه امروز درحوزه طرد و بریدگی قرار گرفت(تله های رها شدگی_محرومیت هیجانی_طرد اجتمایی_نقص وشرم)

❇️ در نهایت کارگاه امروز جمع بندی در رابطه باطرحواره های گفته شده در این جلسه بود و راهکاری برای شناختن و برطرف شدن تله نقص و شرم بیان شد.

و سپاس و درود خدمت آقای نیریزی بابت تسهیلگری و آقای بابایی برای فراهم کردن شرایط برگزاری کارگاه.

❇️ در جلسه آینده سبک مقابله ایی با تله های زندگی مورد بحث خواهد بود.

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

 

سومین جلسه 2 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 3 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 4 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 5 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 6 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 7 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 8 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 9 زندگی را دوباره بیافرینید 1 اردیبهشت 98 سومین جلسه 9 زندگی را دوباره بیافرینید 10 اردیبهشت 98

,

گزارش اولین جلسه کارگروه شنبه کتاب پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه در سال 98

گزارش 5 شنبه کتاب 24 فروردین 98

🌹بسمه تعالی 🌹

☑️گزارش اولین جلسه کارگروه شنبه کتاب موسسه صدای سلامت کرمانشاه در سال ۱۳۹۸

🔴 درروز شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ جلسه خوانش کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تسهیلگری خانم سمیراابراهیمی و حضور مدیر محترم  موسسه جناب امیر علی بابایی برگزار شد.

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

در این جلسه گفته شد قانون اساسی مجموعه قواعد حاکم براساس حکومت ،صلاحیت قوای مملکت ،حقوق وآزادیهای فردی است که متداولترین شیوه تدوین آن موسسان رفراندوم میباشد .قانون اساسی در راس هرم تمام قوانین کشور است و اولین قانون اساسی ایران به فرمان مظفرالدین شاه تدوین شده وبعداز انقلاب اسلامی قانون اساسی در سه قسمت که اکنون ۱۴ فصل و۱۷۷ اصل دارد تدوین شد و پس از تایید مجلس خبرگان به همه پرسی گذاشته شد.مقام پیشنهاد دهنده تجدید نظر در آن رهبر پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام است ومقام مبادرت کننده شورای بازنگری قانون اساسی میباشد.

همچنین شکل نظام کشور ایران جمهوری طبق قانون اساسی باید جمهوری ومحتوای آن اسلامی باشد و رهبر در دو مرحله پس ازتایید شرایط رهبری در مجلس خبرگان انتخاب میشود.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

ادامه مباحث این کتاب در جلسه هفته آتی شنبه کتاب خوانده خواهد شد .و شرکت در این جلسه برای عموم آزاد است .

 

گزارش 1 شنبه کتاب 24 فروردین 98 گزارش 2 شنبه کتاب 24 فروردین 98 گزارش 3 شنبه کتاب 24 فروردین 98 گزارش 4 شنبه کتاب 24 فروردین 98 گزارش 7 شنبه کتاب 24 فروردین 98

,

اولین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی “زندگی خود را دوباره بیافرینید” بر اساس رویکرد طرحواره درمانی

دوره کتابخوانی 4 طرحواره درمانی 18 فروردین 98

بنام چاشنی بخش زبانها

حلاوت بخش معنی در بیانها

اولین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی “زندگی خود را دوباره بیافرینید” بر اساس رویکرد طرحواره درمانی

کارگروه روانشناسی کمیته سلامت موسسه صدای سلامت برگزار کرد.

امروز در تاریخ هجدهم فروردین سال نود و هشت راس ساعت 15/30 اولین جلسه از کلاسهای دوره کتابخوانی زندگی خود را دوباره بیافرینید بر اساس رویکرد طرحواره درمانی با تسهیلگری دکتر نیریزی برگزار شد.

این دوره دوره گروه درمانی با رویکرد طرحواره درمانی محسوب نمیشود و صرفا با هدف دوره کتابخوانی برگزار میشود.

این جلسه بعنوان جلسه معارفه با کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید برگزار شد.

در ابتدا دکتر نیریزی درباره رویکرد طرحواره درمانی توضیح دادند که رویکردی یکپارچه نگر محسوب میشود و ترکیبی از رویکردهای روان پویایی بخوص روابط شی و رفتاری شناختی و حتی گشتالت محسوب میشود و جزیی از درمانهای موج سوم سی بی تی بشمار می آید.

یانگ که این رویکرد را برای اولین بار پیشنهاد داده در ابتدا نگاه راجرزی داشته و بعد بسمت رفتاردرمانی روی آورده تا نقش فعالتری در درمان داشته باشد .

اما بعد از مدتی دچار سرخوردگی میشود چون رویکرد رفتاری فقط علائم را حذف میکند اما طرحواره درمانی به عمق میرود و سعی در تغییر منش اشخاص دارد.

طرحواره ها الگوهای ذهنی هستند که ما با آنها تمام وقایع را تفسیر میکنیم و مبنای چارچوب های فکری ما هستند به مانند عینکی رنگی که به چشم میزنیم و براساس رنگ عینک تمام رنگ های واقعی دیگر تفسیر میشوند.

طرحواره ها به چهار دسته تقسیم میشوند: سازگار ناسازگار اولیه و ثانویه.

اما این کتاب فقط به بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه میپردازد .

جمعا 18طرحواره ناسازگار اولیه داریم که در این کتاب به 11طرحواره اشاره شده.

امروز دو کیس واقعی که تله های محرومیت هیجانی و آسیب پذیری داشتند و در کتاب به آنها اشاره شده بود مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه توسط رویکرد طرحواره درمان شده بودند.

و این امیدی برای ما به ارمغان می آورد که حتی با وجود تله های عمیق در ذهنمان میتوانیم تغییر کنیم.

 

دوره کتابخوانی 1 طرحواره درمانی 18 فروردین 98 دوره کتابخوانی 2 طرحواره درمانی 18 فروردین 98 دوره کتابخوانی 3 طرحواره درمانی 18 فروردین 98 دوره کتابخوانی 5 طرحواره درمانی 18 فروردین 98 دوره کتابخوانی 6 طرحواره درمانی 18 فروردین 98

,

گزارش کتا‌ب‌خوانی موسسه صدای سلامت کرمانشاه؛ کمدی الهی

کتابخوانی 3 کمدی الهی 27 بهمن 97

به نام خدا

گزارش کتا‌ب‌خوانی موسسه صدای سلامت کرمانشاه؛ کمدی الهی

موضوع نشست: کتاب کمدی الهی از دانته الیگیری

ارائه‌دهنده: خانم نگین عزتی

تاریخ و زمان: شنبه 27.11.97

ساعت:15.30الی17

مکان: سالن موسسه‌ی صدای سلامت

شرح موضوع:

درابتدا خانم عزتی درموردنویسنده کتاب صحبتهایی داشتند ب این شرح که

دانته الیگیری شاعر ونویسنده ایتالیایی ست.این کتاب یعنی کمدی الهی,از زبان اول شخص است ودانته دراین کتاب سفرخیالی خودرابه دوزخ,برزخ وبهشت تعریف میکند.

کمدی الهی یکی از برترین آثار درادبیات جهان ویکی از اولین کتابهای ادبیات ایتالیا به شمار می آید.

تعریف یک خطی از کمدی الهی یعنی ,سفر ده روزه ی یک انسان زنده به سرزمین مردگان.

این کتاب در واقع یک سفر است.

نخستین شرط سفر،

🔺اقرار به گناهکاری است: دوزخ

🔺پشیمانی و توبه و بعد فراموشی گناه: برزخ

🔺و مطهر شدن: بهشت

است.

ریشه‌ی تصویرسازی‌های شاعرانه‌ی دانته:

دانته این سه جایگاه را با توجه به اصول و نظریه‌های فلسفی سرود.

طبقه‌بندی گناهان در دوزخ و برزخ را به ترتیب براساس نظریه‌ی فلسفی اخلاق ارسطو و عشق افلاطون بنا نهاد.

٭ اخلاق:

گناهان یا براساس افراطکاری (نیازهای طبیعی مثل خور و خواب و خشم و شهوت) و یا بدخواهی بوجود می‌آیند؛ که مستحق دوزخند.

٭ عشق:

گناهان بر اساس عشق یا همان میل بوجود می‌آیند:

عشق به مطلوب بد: غرور، حسد، خشم و غضب

قصور در عشق: تنبلی

افراط در عشق: خست، شکمپرستی، شهوترانی

٭تفاوت برزخیان با دوزخیان:

پی بردن به اشتباه و رقیق شدن قلب آنهاست.

اصل فلسفی بهشت دانته، وحدت وجود است.

🔷چکیده ای از دوزخ

🔸مدت زمان طی کردن این جایگاه:

بیست و چهار ساعت

🔷چکیده‌ای از برزخ:

🔸 مدت زمان طی‌کردن برزخ:

سه روز

در برزخ با فرا رسیدن شب، حرکت متوقف شده و در روشنایی روز حرکت ادامه ‌می‌یابد.

🔷چکیده‌ای از بهشت:

🔸 مدت زمان طی‌کردن بهشت:

بطور واضح و مشخص، صحبتی از زمان و همینطور مکان نمی‌شود که این نکته تعمدی است و برای تاکید بر بی‌زمانی و بی‌مکانی بهشت است.

ودر آخر بعداز گفتگو وبحث دوستان راجع به کتاب جلسه درساعت 17:15 به اتمام رسید

🖊میترا آشوری

 

کتابخوانی 1 کمدی الهی 27 بهمن 97 کتابخوانی 2 کمدی الهی 27 بهمن 97