,

درخواست تبدیل منوریل کرمانشاه به پیست دوچرخه سواری یا مسیر سبز

جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
جناب آقای هوشنگ بازوند
استاندار محترم کرمانشاه
جناب آقای پرویز توسلی‌زاده
رئیس کل محترم دادگستری کرمانشاه
جناب آقای فضل‌الله رنجبر
فرماندار محترم کرمانشاه
جناب آقای طیب حیدری
ریاست محترم شورای شهر کرمانشاه
جناب آقای سعید طلوعی
شهردار محترم کرمانشاه

با سلام
باید راهی پیدا کنیم که به زیست‌پذیری و زیباسازی شهر کرمانشاه کمک کند و موجب ایجاد حس تعلق اجتماعی و تقویت مشارکت اجتماعی شود.
به نظر می‌رسد که می‌شود حتی از فاجعه‌ای همچون منوریل کرمانشاه نیز امکانی ساخت. ما به ایده‌ای می‌اندیشیم به نام «حق به شهر»؛ این ایده در پی زیست‌پذیری شهر از طریق ادغام‌پذیری، تعلق شهر به ساکنان و ارتقای مشارکت اجتماعی است. ذیل همین نگرش به این می‌اندیشیم که اگر بتوانیم این منوریل را تغییر کاربری داده و آن را بدل به پیست دوچرخه‌سواری یا مسیر سبز پیاده‌روی کنیم، چه بی‌نظیر می‌شود.
نخست آنکه در مسیری است که سیطره با خودروست و تبدیل کاربری این مسیر می‌تواند پای عابران پیاده یا دوچرخه‌سواران را به این مسیر باز کند و این خود بر قدم زدن در خیابان و بدل کردن شهر به مکان خاطره بسیار کمک می‌کند که موجب ادغام‌پذیری در شهر و حس تعلق بیشتر به آن می‌شود؛ حسی که به‌شدت در کرمانشاه مفقود است. این مهم سبب هویت‌بخشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
دوم آنکه چشم‌انداز آن و تجربه آن عمیقاً مطبوع است؛ مشارکت اجتماعی و حس تعلق اجتماعی به شهر باعث ارتقای سلامت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری شهری می‌شود.
سوم آنکه از پروژه ویرانگر منوریل و اجبار تداوم فاجعه رهایی می‌یابیم و بودجه‌های آن صرف تزئین و زیباسازی مسیر، ایجاد کسب و کارهای حول محور آن و جذب هرچه بیشتر توریست می‌شود.
بیایید با هم به شهری برای انسان بیاندیشیم، نه ضد انسان. با این تغییر کاربری می‌توانیم افقی به این وضعیت انسانی بگشاییم

https://www.karzar.net/bicycle-route-in-kermansh