,

اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (15)

♻️ به نام خالق طبیعت ♻️

اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

❇ برنامه : اردوی تفرجگاه شبانکاره

📅 روز: جمعه  98/6/1

⏰ ساعت: حرکت 7:15

⌛ ساعت: برگشت 20:00

روز جمعه ساعت 7:15صبح تعداد 48 نفر از دوستان در محل موسسه حضور بهم رساندند. و به طرف روانسر و  تفرجگاه شبانکاره  رهسپار شدند.در حین حرکت دوستان با چهره هایی شاد و با تخلیه انرژی فضایی شاد رو به وجود آوردند.و طی مسیرکوتاهی به چشمه های آب جوشان روانسر رسیدن و از زیبایی و دل انگیزی تابستان و سرسبزی طبیعت و صدای موسیقی آب که روح انسان را نوازش میداد وجد آمده بودند و محو تماشا بودند.

🥪🥛 بخش خوشمزه صبحونه که در سراب روانسر صرف شد

دوستان با خوراکیهای متنوع شور و شادی خاصی به جمع بخشید.

و به طرف تفرجگاه شبانکاره حرکت کردن.

🌊بخش متنوع برنامه:دوستان کنار چشمه به آب بازی پرداختند.گوشه هایی از این همه زیبایی  را به قاب تصویر و عکس. کشاند.

🍗🍔 بخش خوشمزه نهار که در تفرجگاه شبانکاره میل شد

دوستان با خوراکیهای متنوع رنگ رنگ و شور شادی خاصی به جمع بخشید.

و در اخر دوستان به آب بازی پرداختند

🚶‍♀بخش آخر همگی جمع شدیم و رهسپار شدیم.

♻️ خدا رو هزاران بار شکر به خاطر امروز و فرداهای دگر♻️

📄📸گزارشگر و عکاس مریم خانی

 

اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (3) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (4) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (7) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (8) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (11) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (12) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (13) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (14) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (16) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (17) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (18) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (19) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (20) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (21) اردوی تفریحی تفرجگاه شبانکاره موسسه 1 شهریور 98 (25)

,

صد و چهلمین فعالیت کارگروه ورزش و نشاط اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

صد و چهلمین فعالیت 4 ورزش و نشاط 25 مرداد 98

♻️به نام خداوندگار زیبایی ها♻️

صد و چهلمین فعالیت کارگروه ورزش و نشاط اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

❇ برنامه : کوهنوردی طاقبستان

✳️نحوه نحوه برگزاری:روز جمعه98/5/25

❇️ ساعت رفت:7:00

✳️ ساعت برگشت:10:30

🗒شرح گزارش:

در ساعت 7صبح روز جمعه تعداد. 13 نفر از اعضای موسسه صدای سلامت در کنار  مزار شهدای گمنام کرمانشاه جمع شدند و به سمت کوه طاقبستان روانه گشتند.

در حین حرکت دوستان به  تخلیه انرژی و پاسخگویی به جملات  انگیزشی پرداختند

پس از رسیدن به بالای کوه و صرف صبحانه در  فضایی دوستانه و گرفتن عکس یادگاری دوستان  به سمت پایین حرکت کردند.

پس از اتمام کوه نوردی و رسیدن به پارک کوهستان به استراحتی کوتاه پرداختند

🌸خدا رو هزاران بار شکر به خاطر امروز و فردا های دگر🌸

📜گزارشگر:مریم خانی

 

صد و چهلمین فعالیت 1 ورزش و نشاط 25 مرداد 98 صد و چهلمین فعالیت 2 ورزش و نشاط 25 مرداد 98 صد و چهلمین فعالیت 3 ورزش و نشاط 25 مرداد 98

,

اردوی تفریحی پلنگان پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (6)

♻️ به نام خداوندگار زیبای ها♻️

❇️اردوی تفریحی پلنگان پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

❇ برنامه : اردوی تفریحی پلنگان

❇ نحوه برگزاری:

📅 روز جمعه  98/5/18

⏰ ساعت حرکت 7:15

⌛ ساعت برگشت 19:00

روز جمعه ساعت 7:15صبح تعداد 66 نفر از دوستان در محل موسسه حضور بهم رساندند. و به طرف روستای پلنگان رهسپار شدند.در حین حرکت دوستان با چهره هایی شاد و با تخلیه انرژی فضایی شاد رو به وجود آوردند.و طی مسیرکوتاهی به چشمه های آب جوشان رسیدن و از زیبایی و دل انگیزی تابستان و سرسبزی طبیعت و صدای موسیقی آب که روح انسان را نوازش میداد وجد آمده بودند و محو تماشا بودند.

🥪🥛 بخش خوشمزه صبحونه:

دوستان با خوراکیهای متنوع شور و شادی خاصی به جمع بخشید.

🌊بخش متنوع برنامه:دوستان کنار چشمه به آب بازی پرداختند.گوشه هایی از این همه زیبایی  را به قاب تصویر و عکس. کشاند.

🍗🍔 بخش خوشمزه نهار:

دوستان با خوراکیهای متنوع رنگ رنگ و شور شادی خاصی به جمع بخشید.

و در اخر دوستان به آب بازی پرداختند

🚶‍♀و در آخر همگی جمع شدیم و رهسپار شدیم.

♻️ خدا رو هزاران بار شکر به خاطر امروز و فرداهای دگر♻️

📄📸گزارشگر و عکاس مریم خانی

 

اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (22) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (9) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (10) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (11) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (12) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (13) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (15) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (19) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (16) اردوی تفریحی پلنگان مورخ 18 مرداد 98 (23)

,

اردوی تفریحی سراب کاشنبه پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (13)

♻️ به نام خداوندگار زیبای ها♻️

❇️اردوی تفریحی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

❇ برنامه : اردوی تفریحی سراب کاشنبه

❇ نحوه برگزاری:

📅 روز جمعه  98/4/28

⏰ ساعت حرکت 7:15

⌛ ساعت برگشت 19:00

روز جمعه ساعت 7:15صبح تعداد 35 نفر از دوستان در محل موسسه حضور بهم رساندند. و به طرف سراب کاشنبه رهسپار شدند.در حین حرکت دوستان با چهره هایی شاد و با تخلیه انرژی فضایی شاد رو به وجود آوردند.و طی مسیرکوتاهی به چشمه های آب جوشان رسیدن و از زیبایی و دل انگیزی تابستان و سرسبزی طبیعت و صدای موسیقی آب که روح انسان را نوازش میداد وجد آمده بودند و محو تماشا بودند.

🥪🥛 بخش خوشمزه صبحونه:

دوستان با خوراکیهای متنوع شور و شادی خاصی به جمع بخشید.

🌊بخش متنوع برنامه:دوستان کنار چشمه به آب بازی پرداختند.گوشه هایی از این همه زیبایی  را به قاب تصویر و عکس. کشاند.

🍗🍔 بخش خوشمزه نهار:

دوستان با خوراکیهای متنوع رنگ رنگ و شور شادی خاصی به جمع بخشید.

و در اخر دوستان به بازی پانتومیم و وسط وسط پرداختند و روز خوشی را سپری کردیم.

🚶‍♀و در آخر همگی جمع شدیم و رهسپار شدیم.

♻️ خدا رو هزاران بار شکر به خاطر امروز و فرداهای دگر♻️

📄📸گزارشگر و عکاس مریم خانی

 

اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (1) اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (2) اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (3) اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (4) اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (9) اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (10) اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (11) اردوی تفریحی 1 سراب کاشنبه 28 تیرماه 98 (16)

,

اردوی تفریحی فعالان اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

اردوی تفریحی 16 ریجاب 14 تیرماه 98

♻️ به نام خداوند جان خرد♻️

❇️اردوی تفریحی فعالان اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

❇ برنامه : اردوی تفریحی  ریجاب

❇ نحوه برگزاری:

📅 روز  جمعه 98/4/14

⏰ ساعت حرکت 7:00

⌛ ساعت برگشت 20:00

روز جمعه ساعت 7صبح تعداد 88 نفر از دوستان در محل موسسه حضور بهم رساندند. و به طرف ریجاب رهسپار شدند.در حین حرکت دوستان با چهره هایی شاد و با تخلیه انرژی فضایی شاد رو به وجود آوردند.و طی مسیرکوتاهی به چشمه های آب جوشان رسید.و از زیبایی و دل انگیزی تابستان و سرسبزی طبیعت و صدای موسیقی آب که روح انسان را نوازش میداد وجد آمده بودند و محو تماشا بودند.

🥪🥛 بخش خوشمزه صبحونه:

دوستان با خوراکیهای متنوع شور و شادی خاصی به جمع بخشید.

🌊بخش متنوع برنامه:دوستان کنار چشمه به آب بازی پرداختند.گوشه هایی از این همه زیبایی  را به قاب تصویر و عکس. کشاند.

🍗🍔 بخش خوشمزه نهار:

دوستان با خوراکیهای متنوع رنگ رنگ و شور شادی خاصی به جمع بخشید.

🚶‍♀و در آخر همگی جمع شدیم و رهسپار شدیم.

♻️ خدا رو هزاران بار شکر به خاطر امروز و فرداهای دگر♻️

📸گزارشگر:مریم خانی

 

اردوی تفریحی 1 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 2 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 3 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 4 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 5 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 6 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 7 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 8 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 9 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 10 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 11 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 14 ریجاب 14 تیرماه 98 اردوی تفریحی 17 ریجاب 14 تیرماه 98

,

اردوی تفریحی فعالان اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

اردو تفریحی 5 سراب کاشنبه 30 خرداد 98

🌸 به نام خالق زیبای ها 🌸

اردوی تفریحی فعالان اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

♻️به مناسبت آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر اردوی تفریحی فعالان اجتماعی موسسه صدای سلامت کرمانشاه برگزار گردید.

❇ برنامه : اردوی تفریحی سراب کاشنبه

❇ نحوه برگزاری:

📅 روز پنج شنبه  98/3/30

⏰ ساعت 7:30

⏰ ساعت حرکت 7:45

⏰ ساعت برگشت 20:00

🗒 شرح گزارش

روز پنج شنبه ساعت 8 صبح تعداد 40 نفر از دوستان در محل موسسه حضور بهم رساندند. و به طرف سراب کاشنبه رهسپار شدند.در حین حرکت دوستان با چهره هایی شاد و با تخلیه انرژی فضایی شاد رو به وجود آوردند.و طی مسیرکوتاهی به چشمه های آب جوشان رسید.و از زیبایی و دل انگیزی بهار و سرسبزی طبیعت و صدای موسیقی آب که روح انسان را نوازش میداد وجد آمده بودند و محو تماشا بودند.

🥪🥛 بخش خوشمزه صبحونه:

دوستان با خوراکیهای متنوع شور و شادی خاصی به جمع بخشید.

🌊بخش متنوع برنامه:دوستان کنار چشمه به آب بازی پرداختند.گوشه هایی از این همه زیبایی  را به قاب تصویر و عکس. کشاند.

🍗🍔 بخش خوشمزه نهار:

دوستان با خوراکیهای متنوع رنگ رنگ و شور شادی خاصی به جمع بخشید.

🎻 بخش آخر برنامه: آقای یاوری به نوازندگی پرداخت و دوستان نیز او را همراهی میکردند.

🚶‍♀و در آخر همگی جمع شدیم و رهسپار شدیم.

♻️ خدا رو هزاران بار شکر به خاطر امروز و فرداهای دگر♻️

📸گزارشگر:مریم خانی

 

اردو تفریحی 2 سراب کاشنبه 30 خرداد 98 اردو تفریحی 3 سراب کاشنبه 30 خرداد 98 اردو تفریحی 4 سراب کاشنبه 30 خرداد 98 اردو تفریحی 1 سراب کاشنبه 30 خرداد 98

,

صد و سی و نهمین فعالیت کارگروه ورزش و نشاط پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت

صد و سی و نهمین فعالیت 4 ورزش 24 خرداد 98

♻️به نام خداوندگار زیبایی ها♻️

صد و سی و نهمین فعالیت کارگروه ورزش و نشاط پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت

❇ برنامه : کوهنوردی طاقبستان

✳️نحوه نحوه برگزاری:روز جمعه98/3/24

❇️ ساعت رفت:7:00

✳️ ساعت برگشت:10:30

🗒شرح گزارش:

در ساعت 7 صبح روز جمعه تعداد 15 نفر از اعضای موسسه صدای سلامت در کنار  مزار شهدای گمنام کرمانشاه جمع شدند و به سمت کوه طاقبستان روانه گشتند.

در حین حرکت دوستان به  تخلیه انرژی و پاسخگویی به جملات  انگیزشی پرداختند

پس از رسیدن به بالای کوه و صرف صبحانه🍩🍳

در  فضایی دوستانه و گرفتن عکس یادگاری دوستان  به سمت پایین حرکت کردند.

پس از اتمام کوه نوردی و رسیدن به پارک کوهستان به استراحتی کوتاه دوستان برا خودشون بستنی خریدن و میل کردن.🍦

🌸خدا رو هزاران بار شکر به خاطر امروز و فردا های دگر🌸

📜گزارشگر:مریم خانی

 

صد و سی و نهمین فعالیت 2 ورزش 24 خرداد 98 صد و سی و نهمین فعالیت 3 ورزش 24 خرداد 98 صد و سی و نهمین فعالیت 5 ورزش 24 خرداد 98 صد و سی و نهمین فعالیت 6 ورزش 24 خرداد 98

,

گزارش صد و سی و هشتمین فعالیت کارگروه ورزش و نشاط اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت

صد و سی و هشتمین فعالیت 6 ورزش و نشاط 21 خرداد 98

♻️به نام خداوند زیبایی ها♻️

گزارش صد و سی و هشتمین فعالیت کارگروه ورزش و نشاط اجتماعی پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت

✳️ برنامه: تپه نوردی سراب قنبر

❇️ نحوه برگزاری: روز سه شنبه98/3/21

✳️ ساعت رفت 17:00

❇️ ساعت برگشت 19:00

🗒 شرح گزارش

در ساعت 5 بعد از ظهر روز سه شنبه تعداد 29  نفر از اعضای موسسه صدای سلامت  کنار میدان فردوسی و بعد تپه های سراب قنبر حضور بهم رسانند و به سمت تپه های سراب قنبر رفتند

در حین حرکت دوستان با چهرهایی شاد و با تخلیه انرژی فضایی شاد رو بوجود آوردند و بعد به بحث و صحبت های علمی پرداختند  در این هم پیمایی حمایت و همنوردی بین همگی موج میزد و کسی از کسی جلو نمیزد و هارمونی منظمی داشت و بعد از پیمودن مسیر و رسیدن به اوج تپه ها بعد از استراحت کوتاهی با هم عکس یادگاری گرفتند و بعد مسیر بازگشت را به سمت چشمه های آب سراب قنبر در پی گرفتند

بعد از طی مسیر کوتاهی به چشمه های آب رسید و از زیبایی و دل انگیزی بهار و سر سبزی طبیعت و چشمه های جوشان آب و صدای موسیقی آب که روح انسان را نوازش میداد وجد آمده بودند و محو تماشا بودند وبعد به استراحت و صرف عصرانه ای صمیمانه با هم میل کردند و بعد از گرفتن عکس یادگاری دوستان  به سمت پایین حرکت کردند در طی مسیر بازگشت همه با هیجان از یک روز خوب و به یادماندنی و صمیمانه و از  زیبابی بهار یاد کردنند.

🌸 خدا رو هزاران بار شکر به خاطر

امروز و فردا های دگر🌸

🗒 گزارشگر:مریم خانی🌺

 

صد و سی و هشتمین فعالیت 1 ورزش و نشاط 21 خرداد 98 صد و سی و هشتمین فعالیت 2 ورزش و نشاط 21 خرداد 98 صد و سی و هشتمین فعالیت 3 ورزش و نشاط 21 خرداد 98 صد و سی و هشتمین فعالیت 4 ورزش و نشاط 21 خرداد 98 صد و سی و هشتمین فعالیت 5 ورزش و نشاط 21 خرداد 98

, ,

گزارش کارگاه آموزشی مفهوم مشارکت پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کارگاه 1 مفهوم مشارکت 20 خرداد 98

🌺”بسمه تعالی “🌺

🛑گزارش کارگاه آموزشی مفهوم مشارکت پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

🛑درروز دوشنبه ۲۰ خردادکارگاهی با موضوع مفهوم مشارکت با حضور مدیر موسسه صدای سلامت کرمانشاه جناب امیرعلی بابایی و نماینده اداره ورزش وجوانان در دوبخش برگزار شد …

🔴 بخش اول تدریس دکتر مصعب نیریزی:

درابتدای جلسه دکتر نیریزی ب مقایسه بین مشارکت و کارتیمی پرداختند وسپس با طرح سوالاتی ذهن حضار را برای ورود ب بحث اماده کردند. سپس ب بیان وظایف فردی افرادجامعه پرداختند.

ایشان نکته اساسی را در چگونه تغییرکردن دانسته و با بیان اینکه یک فردشاید ب تنهایی نتواند تاثیر لازم را برای ایجاد تغییرونفوذ پذی درجامعه داشته باشید ب لزوم شکل گیری جنبش ها وانجمن ها اشاره نموند.

ایشان مشارکت اجتماعی موفق را نیازمندبسترسازیهای مناسب دانستند و با بیان این نکته ک شعار موسسه صدای سلامت توسعه ی فردی برای تحول اجتماعی است بحث را ب پایان رساندند.

🔴بخش دوم تدریس دکتر حسن امیری : دراین بخش ایشان درضمن بیان مثال ها ومصادیقی از تجربیات کاری خود به عنوان روانشناس ومدرس به بیان اهمیت وجایگاه مشارکت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پرداختند .وبیان نمودند که باید این آسیبهارا  ریشه یابی کرد وبا افراد گرفتار در دام معضلات اجتماعی همچون اعتیاد ،بیکاری ،طلاق و …برخوردی درست و علمی داشت و سعی کرد باپذیرش آنها ،آگاهی بخشی و توانمندسازیشان با آسیبهای اجتماعی برای رسیدن به جامعه سالم مبارزه نمود .ایشان حرکت سازمان مردم نهاد صدای سلامت را در امر مشارکت درآسیبهای اجتماعی نمود حرکت پیش گفته دانسته وآن را موفق ارزیابی نمودند

🏠مکان :سالن  موسسه ی صدای سلامت کرمانشاه واقع در میدان آزادی ،روبروی پاساژ هلال احمر ،طبقه فوقانی رستوران زاگرس

🕰زمان دوشنبه  ۲۰خرداد ۱۳۹۸از ساعت ۱۸ الی  ۲۰

 

کارگاه 2 مفهوم مشارکت 20 خرداد 98 کارگاه 3 مفهوم مشارکت 20 خرداد 98 کارگاه 4 مفهوم مشارکت 20 خرداد 98 کارگاه 5 مفهوم مشارکت 20 خرداد 98 کارگاه 7 مفهوم مشارکت 20 خرداد 98 کارگاه 8 مفهوم مشارکت 20 خرداد 98

, , ,

اردوی تفریحی سراب گروس پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

اردوی 9 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98

✴ بنام خداوند جان و خرد ✴

              پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

❇ فعالیت: اردوی تفریحی سراب گروس

📆 زمان روز جمعه 98/3/17

⏱ ساعت رفت : 7:30صبح

⏱ ساعت برگشت: 18عصر

🗒 شرح گزارش: روز جمعه ساعت 7 صبح تعداد 70 نفر از دوستان در محل موسسه حضور بهم رساندند. و به طرف منطقه سراب گروس کنار دریاچه رهسپار شدند.و در حین حرکت دوستان با چهره هایی شاد و با تخلیه انرژی فضایی شاد رو به وجود آوردند. و از زیبایی و دل انگیزی بهار و سرسبزی طبیعت و صدای موسیقی آب که روح انسان را نوازش میداد وجد آمده بودند و محو تماشا بودند.

🍽🍔 بخش خوشمزه نهار: دوستان با خوراکیهای متنوع رنگ رنگ و شور شادی خاصی به جمع بخشید.گوشه هایی از این همه زیبایی را به قاب تصویر و عکس کشاند.

🌊بخش متنوع برنامه:دوستان کنار آبشار به آب بازی پرداختند.

بخش آخر جناب اقای بابایی دوستان رو جمع کرد ب بازی پانتومیم پرداختند.

♻️ خدا رو هزاران شکر به خاطر

امروز و فردا های دگر.♻️

📜 گزارشگر:مریم خانی

 

اردوی 1 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 2 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 3 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 4 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 5 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 6 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 7 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 8 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 10 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98 اردوی 11 تفریحی سراب گروس 17 خرداد 98