, ,

مشاوره ژنتیک رایگان کار گروه ژنتیک صدای سلامت کرمانشاه در نمایشگاه ازدواج آسان

مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (1)

به نام خدا

انجام مشاوره ژنتیک رایگان کار گروه ژنتیک صدای سلامت کرمانشاه (باهمکاری کلنیک صدرا)در نمایشگاه ازدواج آسان

در تاریخ ۹۸/۶/۱ و ۹۸/۶/۲

محل برگزاری پارک معلم باهمکاری ورزش و جوانان

شروع غرفه ها از ساعت 17الی 22

 

مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (2) مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (3) مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (4) مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (5) مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (6) مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (7) مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (8) مشاوره ژنتیک رایگان ازدواج آسان 1 شهریور 98 (9)

, ,

کارگاه ژنتیک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

کارگاه ژنتیک 4 موسسه 4 بهمن 97

کارگاه ژنتیک صدای سلامت کرمانشاه

زمان برگزاری پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰تا۱۷:۳۰

تاریخ ۹۷/۱۱/۰۴

موضوع : استخراج DNA با تدریس استادعمرملی باحضور  ۳۰نفر از کارشناسان ژنتیک برگزار شد.

شرح کارگاه : ابتدا آقای عمرملی به توضیح انواع تکنیک استخراج دی ان ای پرداختند. و مراحل استخراج را به طور کامل به صورت تئوری شرح دادند. و کاربرد استخراج دی ان ای رو کامل توضیح دادند. درنهایت اشاره به روش سیتوژنتیک شد. و تجهیزات آزمایشگاهی رو به کارشناسان توضیح دادند. و درنهایت به پرسش وپاسخ پرداختند.

 

کارگاه ژنتیک 1 موسسه 4 بهمن 97 کارگاه ژنتیک 2 موسسه 4 بهمن 97 کارگاه ژنتیک 3 موسسه 4 بهمن 97

, , ,

کارگاه ژنتیک

کارگاه 2 ژنتیک 11 ابان 97

شرح گزارش کارگاه ژنتیک

در روز جمعه مورخه ۹۷/۰۸/۱۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷در مکان موسسه صدای سلامت کرمانشاه با هدف آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها و آموزش غربالگری ژنتیک ۱۵ تا ۲۵ سال با تدریس خانم پگاه گل محمدی کارشناس مشاوره ژنتیک برگزار گردید.

 

کارگاه 1 ژنتیک 11 ابان 97 کارگاه 2 ژنتیک 11 ابان 97 کارگاه 3 ژنتیک 11 ابان 97 کارگاه 4 ژنتیک 11 ابان 97

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خلاصه عملکرد 3 ماهه موسسه صدای سلامت کرمانشاه