,

جلسه همفکری اعضای کارگروه cbr «توانبخشی مبتنی بر جامعه» پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت

جلسه همفکری cbr جامعه 2 تیرماه 98

جلسه همفکری اعضای کار گروه cbr «توانبخشی مبتنی بر جامعه» موسسه صدای سلامت با محوریت ترویج مناسب سازی منازل توانخواهان ومحیط شهری و همچنین کارآفرینی و آموزش سلامت جهت این افراد و خانواده هایشان برگزار گردید.

 پارک شرقی…

2 تیر 1398

معلولیت محدودیت نیست

, ,

آموزش مهارتهای زندگی و شهروندی در مدارس استان کرمانشاه توسط گروه کودک کمیته شهروندی

آموزش شهروندی 1 گروه کودک مدرسه نازپروریان 29 اردیبهشت 98

👧گروه کودک کمیته شهروندی موسسه صدای سلامت کرمانشاه برگزار کرد👦

🔸آموزش مهارتهای زندگی و شهروندی در مدارس استان کرمانشاه

🔸مکان:مدرسه ابتدایی دخترانه ناز پروریان

🔸زمان:۲۹ اریبهشت ۹۸

🔸برنامه با تلاوت آیات قرآن و سرود ملی آغاز شد,سپس گروه نمایش عروسکی به سرپرستی آقای محمد میرزایی به اجرای نمایش با موضوع مهارت نه گفتن و مولفه های شهروند خوب پرداختند..در ادامه خانم حسنا محمدی کارشناس گروه در قالب داستانی زیبا به بیان موضوع همدلی پرداختند ..این برنامه با حضور مسئولین اموزش و پرورش جناب آقای عزیزی  و همراهان ایشان برگزار شد که مورد استقبال قرار گرفت.

, , ,

برگزاری نهمین همایش دانش آموزی در مدارس با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

نهمین همایش مهارت زندگی مدارس قباییان 18 اردیبهشت 98

برگزاری نهمین همایش دانش آموزی در مدارس با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

دبستان دخترانه شهید قباییان ده پهن

زمان: ۱۸ ارديبهشت ٩٨

🔸مجری: کمیته شهروندی و حقوق کودک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

🔸موضوع:مهارت های زندگی  و مسئولیت شهروندی

, , ,

برگزاری هشتمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مهارتهای دانش آموزی مدارس موضوع استثنایی 11 اردیبهشت 98

برگزاری هشتمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مکان: شهرستان هرسين دبستان استثنايي مشعل دانش

زمان: ١١ ارديبهشت ٩٨

🔸مجری: کمیته شهروندی و حقوق کودک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

🔸موضوع:مهارت های زندگی  و مسئولیت شهروندی

🔸برنامه راس ساعت ١٠:١٥ ظهر با اجرای قرآن و سرود ملی آغاز شد..اجرای نمایش عروسکی با سرپرستی آقای محمد میرزایی با اشاره به موضوع همدلی و مسئولیت شهری شهروندان برگزار شد که در انتها با برگزاری مسابقه نقاشی و انتخاب نفرات برتر و اهداء جوایز در محیطی مهیج و شاد به پایان رسید.

, , ,

برگزاری هفتمین همایش دانش آموزی در مدرسه ادب با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مهارتهای دانش آموزی مدارس ادب 16 اردیبهشت 98

برگزاری هفتمین همایش دانش آموزی در مدرسه ادب با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مکان: كرمانشاه دبستان دخترانه ادب

زمان: ١٦ ارديبهشت ٩٨

🔸مجری: کمیته شهروندی و حقوق کودک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

🔸موضوع:مهارت های زندگی  و مسئولیت شهروندی

🔸برنامه راس ساعت ١٠:١٥ ظهر با اجرای قرآن و سرود ملی آغاز شد..و با سخنرانی کارشناس گروه خانم‌محمدی با موضوع  همدلی و اجرای نمایش عروسکی با سرپرستی آقای محمد میرزایی با اشاره به موضوع همدلی و مسئولیت شهری شهروندان ادامه داشت که در انتها با برگزاری مسابقه نقاشی و انتخاب نفرات برتر و اهداء جوایز در محیطی مهیج و شاد به پایان رسید.

, , ,

برگزاری ششمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مهارتهای دانش آموزی مدارس هرسین 10 اردیبهشت 98

برگزاری ششمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مکان: شهرستان هرسین..مدرسه ابتدایی پسرانه رازي

زمان: ١٠ ارديبهشت ٩٨

🔸مجری: کمیته شهروندی و حقوق کودک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

🔸موضوع:مهارت های زندگی  و مسئولیت شهروندی

🔸برنامه راس ساعت ١٤:١٥ ظهر با اجرای قرآن و سرود ملی آغاز شد..و با سخنرانی کارشناس گروه خانم‌محمدی با موضوع  همدلی و اجرای نمایش عروسکی با سرپرستی آقای محمد میرزایی با اشاره به موضوع همدلی و مسئولیت شهری شهروندان ادامه داشت که در انتها با برگزاری مسابقه نقاشی و انتخاب نفرات برتر و اهداء جوایز در محیطی مهیج و شاد به پایان رسید.

, , ,

برگزاری پنجمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مهارتهای دانش آموزی مدارس هرسین 9 اردیبهشت 98

برگزاری پنجمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

مکان: شهرستان هرسین..مدرسه ابتدایی پسرانه شهید حافظ

زمان: ٩ ارديبهشت ٩٨

🔸مجری: کمیته شهروندی و حقوق کودک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

🔸موضوع:مهارت های زندگی  و مسئولیت شهروندی

🔸برنامه راس ساعت ١٤:١٥ ظهر با اجرای قرآن و سرود ملی آغاز شد..و با سخنرانی کارشناس گروه خانم‌محمدی با موضوع  همدلی و اجرای نمایش عروسکی با سرپرستی آقای محمد میرزایی با اشاره به موضوع همدلی و مسئولیت شهری شهروندان ادامه داشت که در انتها با برگزاری مسابقه نقاشی و انتخاب نفرات برتر و اهداء جوایز در محیطی مهیج و شاد به پایان رسید.

 

, , ,

برگزاری چهارمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین با موضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

همایش دانش آموزی مدارس هرسین 7 اردیبهشت 98

برگزاری چهارمین همایش دانش آموزی مدارس هرسین

باموضوع مهارت های زندگی و رفتار شهروندی

پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه

۷  اردیبهشت ۹۸

@asib_kermanshah

, , ,

اجرای طرح مهارتهای زندگی و شهروندی در مدارس استان کرمانشاه

طرح 5 مهارتهای زندگی 4 اردیبهشت 98

🌺به نام خدا

🔸اجرای طرح مهارتهای زندگی و شهروندی در مدارس استان کرمانشاه

🔸مکان: شهرستان هرسین..مدرسه ابتدایی پسرانه شهید خوشراه

🔸زمان :۴ اردیبهشت ۹۸

🔸مجری: کمیته شهروندی و حقوق کودک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

🔸موضوع:مهارت های زندگی  و مسئولیت شهروندی

🔸برنامه راس ساعت ١٠:١٥صبح با اجرای قرآن و سرود ملی آغاز شد..و با سخنرانی کارشناس گروه خانم‌محمدی با موضوع  همدلی و اجرای نمایش عروسکی با سرپرستی آقای محمد میرزایی با اشاره به موضوع همدلی و مسئولیت شهری شهروندان ادامه داشت که در انتها با برگزاری مسابقه نقاشی و انتخاب نفرات برتر و اهداء جوایز در محیطی مهیج و شاد به پایان رسید.

 

طرح 1 مهارتهای زندگی 4 اردیبهشت 98 طرح 2 مهارتهای زندگی 4 اردیبهشت 98 طرح 3 مهارتهای زندگی 4 اردیبهشت 98 طرح 4 مهارتهای زندگی 4 اردیبهشت 98 طرح 6 مهارتهای زندگی 4 اردیبهشت 98 طرح 7 مهارتهای زندگی 4 اردیبهشت 98

, , ,

اجرای طرح مهارتهای زندگی و شهروندی در مدارس استان کرمانشاه

طرح مهارتهای زندگی 1 در هرسین 3 اردیبهشت 98

🌺به نام خدا

🔸اجرای طرح مهارتهای زندگی و شهروندی در مدارس استان کرمانشاه

🔸مکان: شهرستان هرسین..مدرسه ابتدایی دخترانه ذوالخانی

🔸زمان :٣ اردیبهشت ۹۸

🔸مجری: کمیته شهروندی و حقوق کودک موسسه صدای سلامت کرمانشاه

🔸موضوع:مهارت های زندگی  و مسئولیت شهروندی

🔸برنامه راس ساعت ١٠:١٥صبح با اجرای قرآن و سرود ملی آغاز شد..و با سخنرانی کارشناس گروه خانم‌محمدی با موضوع  همدلی و اجرای نمایش عروسکی با اشاره به موضوع همدلی و مسئولیت شهری شهروندان ادامه داشت که در انتها با برگزاری مسابقه نقاشی و انتخاب نفرات برتر و اهداء جوایز در محیطی مهیج و شاد به پایان رسید.

 

طرح مهارتهای زندگی 2 در هرسین 3 اردیبهشت 98 طرح مهارتهای زندگی 3 در هرسین 3 اردیبهشت 98 طرح مهارتهای زندگی 4 در هرسین 3 اردیبهشت 98 طرح مهارتهای زندگی 5 در هرسین 3 اردیبهشت 98 طرح مهارتهای زندگی 6 در هرسین 3 اردیبهشت 98 طرح مهارتهای زندگی 7 در هرسین 3 اردیبهشت 98