, , , ,

کارگاه مدیریت عاطفی خانواده از سلسله کارگاه های آموزشی کمیته سلامت کارگروه روانشناسی و مشاوره

کارگاه عاطفی 2 خانواده 13 ابان 97

 

شرح گزارش برگزاری کارگاه مدیریت عاطفی خانواده از سلسله کارگاه های آموزشی کمیته سلامت کارگروه روانشناسی و مشاوره

موضوع کارگاه: مدیریت عاطفی خانواده قسمت اول

تاریخ جلسه: 13 آبان 1397

شرح : جلسه با حضور 40 تن از اعضای کارگروه روانشناسی و مشاوره ساعت 16:00 آغاز گردید که به صورت گفتمان کارگاهی و پرسش و پاسخ ادامه یافت در ادامه خانم دکتر سارا ملکیان مدرس کارگاه به بحث و ارائه موضوع اصلی پرداختند و با طرح ترسیم جدول روابط عاطفی مکتوب در کارگاه حاضرین رو به درگیری ذهنی با موضوع اصلی ترغیب کردند. راس ساعت 18 ختم جلسه اعلام گردید لازم به ذکر قسمت دوم این کارگاه یکشنبه هفته آینده مورخ 20 آبان ساعت 16:00 برگزار می گردد.

 

کارگاه عاطفی 1 خانواده 13 ابان 97 کارگاه عاطفی 2 خانواده 13 ابان 97 کارگاه عاطفی 3 خانواده 13 ابان 97 کارگاه عاطفی 4 خانواده 13 ابان 97 کارگاه عاطفی 6 خانواده 13 ابان 97

 

, , , ,

کارگاه مدیریت خشم

 

شرح گزارش کارگاه مدیریت خشم

در روز دوشنبه ۹۷/۸/۷ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در مکان موسسه صدای سلامت کرمانشاه برای گروه هدف جوانان به تعداد ۱۸ نفر آقا و خانم کارگاه آموزشی مدیریت خشم در زندگی برگزار گردید که:

در بخش اول عوامل زمینه ساز برانگیخته شدن خشم و راهکارهای مدیریت آن توسط خانم بینایان مدیر کارگروه پیشگیری از خشونت بیان گردید.

دربخش دوم پرسش و پاسخ بین مدیر کارگروه و افراد شرکت کننده در خصوص تجربه خشم و نوع مدیریت آن صورت گرفت.

در بخش سوم به علل هراس اجتماعی و راهکارهای مدیریت آن با آن توسط دکتر محمد هادی نجفی روانشناس و استاد دانشگاه پرداخته شد.

در بخش پایانی به مباحث علل پرخاشگری در سنین مختلف توسط مدرس کارگاه پرداخته شد.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خلاصه عملکرد 3 ماهه موسسه صدای سلامت کرمانشاه