,

کلاس اموزش ساز سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

آموزش 2 ساز سه تار 3 اسفند 97

کلاس اموزش ساز سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

تاریخ :۹۷/۱۲/۳

مدرس :جناب آقای کامران نوروزی

ساعت:۱۴:۳۰الی۱۵:۳۰

شرح : در ابتدای کلاس ساز همه هنرجویان توسط استاد نوروزی کوک گردید . تمرکزامروز استاد بر روی تمرین  بیشتر دروس جلسه قبل بود . همه هنرجویان به صورت تک تک درس جلسه قبل را نواختن تصمیم اقای نوروزی بر این شد که به خاطر ریتم بیشتر و هماهنگی بهتر هنرجویان وقت بیشتری را به درس جلسه قبل اختصاص بدن و در انتهای کلاس نتهای جدید برای ذهنیت بیشتر  تدریس گردید .

(سه تارم راست میگوید ،کمی ناکوک و بدحالم مخالف میزنم ، زیرا ، مخالف گشته اقبالم ).

 

آموزش 1 ساز سه تار 3 اسفند 97

,

گزارش برگزاری کلاس آموزش موسیقی کمیته فرهنگی صدای سلامت کرمانشاه

موسیقی صدای سلامت 26 بهمن 97

“” خداوند زیباست و زیبایها را دوست دارد  “”

گزارش برگزاری کلاس آموزش موسیقی کمیته فرهنگی صدای سلامت کرمانشاه

عنوان: کلاس آموزش موسیقی سه تار

زمان :  جمعه ۹۷/۱۱/۲۶

مدرس: جناب آقای کامران نوروزی

کتاب: اموزش سه تار روح الله خالقی

شرح: امروز کلاس در یک تایم ۱۴:۳۰الی ۱۵:۳۰برگزار شد در ابتدای کلاس بعد از کوک کردن سازهای هنرجویان توسط جناب اقای نوروزی مروری بر درس هفته گذشته شد و در ادامه بقیه میزانهای باقی مانده از درس جلسات قبل تدریس شد . در ابتدا هر میزان توسط اقای نوروزی اجرا و بعد از نت شناسی توسط تک تک هنرجویان نواخته شد و در انتها کل درس به صورت همزمان نواخته شد .

,

در موسیقی آدم باید با قلبش بیاندیشد و با مغزش حس کند

کلاس موسیقی حس 12 بهمن 97

در موسیقی آدم باید با قلبش بیاندیشد و با مغزش حس کند .

موضوع: آموزش سه تار

تاریخ :۹۷/۱۱/۱۲

مدرس:جناب آقای کامران نوروزی

ساعت تشکیل کلاس:۱۴الی۱۶

شرح: امروز کلاس موسیقی حال و هوای خودش را داشت. در ابتدا طبق روال کلاسی ساز تمامی هنرجویان توسط مدرس محترم کوک گردید . درس جلسه گذشته مجدد تکرار شد و به صورت هماهنگ توسط هنرجویان و مدرس نواخته شد . اشکالات بر طرف گردید. و در آخر نت اهنگ تا بهار دلنشین تدریس شد ‌. در این درس (سی بمل) بکار رفته بود . و باز جناب آقای نوروزی تاکید بر ممارست داشتند .

 

,

آموزش سه تار کارگروه موسیقی کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

اموزش سه تار کمیته فرهنگی 5 بهمن 97

✔آموزش سه تار کارگروه موسیقی کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

تاریخ: ۹۷/۱۱/۵

مدرس:جناب آقای کامران نوروزی

ساعت تشکیل کلاس: ۱۴ الی ۱۶

مکان:خانه دف نی نوا

شرح: در ابتدای کلاس طبق روال ساز همه هنرجویان توسط آقای نوروزی کوک شد . امروز طریقه پرده شناسی در وسط  دسته و پایین دسته و  نت های می (بمل) و لا (بمل) در تمرین امروز تدریس شد .

 

,

کلاس آموزش سه تار کارگروه موسیقی کمیته فرهنگی صدای سلامت کرمانشاه؛ کتاب استاد روح الله خالقی

موسیقی 1 آموزش 28 دی 97

کلاس آموزش سه تار کتاب:استاد روح الله خالقی

تاریخ برگزاری:۹۷/۱۰/۲۸

مدرس:جناب آقای کامران نوروزی

زمان: ۱۴ الی ۱۶

شرح: در ابتدا ساز همه هنرجویان توسط جناب  آقای نوروزی  کوک گردید . سپس مروری بر درس هفته قبل صورت گرفت و رفع اشکال تمامی هنرجویان انجام شد . در ادامه درس ۳۰ از کتاب استاد روح الله خالقی تدریس شد . این درس میزان ۶/۸ بود. در این درس با علامت ( ./. ) آشنا شدیم بدین معنا که میزان قبل باید تکرار شود . نت های به کار رفته در آموزش این درس دولا چنگ و چنگ بود. در آخر این درس زدن چپ و راست نت  را به هنرجو یاد آوری می کرد .

 

موسیقی 2 آموزش 28 دی 97 موسیقی 3 آموزش 28 دی 97

,

کلاس موسیقی سه تار کتاب استاد روح الله خالقی از کمیته ی فرهنگی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس سه تار استاد روح الله خالقی 21 دی 97

عنوان :کلاس موسیقی سه تار کتاب: استاد روح الله خالقی

تاریخ: 97/10/21

مدرس: جناب آقای کامران نوروزی

شرح:امروز جمعه بیست و یک دی ماه کلاس موسیقی طبق روال همیشه  تشکیل گردید . و ساز های تک تک هنر آموزان توسط مدرس مربوطه کوک گردید . سپس زمانی برای رفع اشکال دروس گذشته اختصاص پیدا کرد  و در ادامه درس 29از کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار استاد روح الله خالقی تدریس گردید این درس در میزان 6/8بود . هر میزان به صورت جدا جدا توسط جناب اقای نوروزی تدریس و در نهایت کل نت تدریس شد و هنر آموزان شروع به نواختن کردن و اشکالات آنان رفع گردید . در انتها باز تاکید شد که با تمرین و ممارست میتوان به هدف نهایی  که  نواختن صحیح است رسید .

 

,

گزارش کارگروه موسیقی از کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت؛ کتاب روح الله خالقی

موسیقی 3 کتاب روح الله خالقی 23 اذر 97

گزارش کارگروه موسیقی از کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت؛ کتاب روح الله خالقی

تاریخ:۲۳/۹/۹۷

ساعت:۱۴تا۱۵و ۱۵تا۱۶

مدرس:کامران نوروزی

کتاب تدریس شده: استاد روح الله خالقی

شرح:امروز کلاس موسیقی در دو تایم مجزا برگزار گردید. در ابتدا ساز تک تک هنرجویان توسط استاد کوک گردید.

سپس درس ۲۲ صفحه ۱۰ از کتاب روح الله خالقی تدریس شد . در این درس نوع پرده گیری هر میزان چندین بار تکرار شد. و هر یک از هنرجویان ۲ خط نت را به صورت تکی اجرا و اشکالات آنها توسط مدرس رفع گردید .

 

موسیقی 1 کتاب روح الله خالقی 23 اذر 97 موسیقی 2 کتاب روح الله خالقی 23 اذر 97

,

کلاس سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

کلاس 5 سه تار 16 اذر 97

کلاس سه تار کمیته فرهنگی موسسه صدای سلامت کرمانشاه

کلاس :سه تار

عنوان:تدریس قطعه 28از کتاب اقای روح الله خالقی

تاریخ:97/9/16

زمان:14-15 و15-16

مکان:خانه دف نینوا

مدرس:اقای کامران نوروزی

شرح:طبق همیشه و روال کلاس در 2تایم14-15و15-16تشکیل گردید.  در ادامه ساز همه هنرآموزان توسط استاد کوک گردید . سپس قطعه 28از کتاب آقای روح الله خالقی تدریس شد. این قطعه در هشت میزان قرار داشت و تمرین ریز نت های دو-ر-می بود . بعد از آموزش جناب اقای نوروزی تک تک هنر آموزان قطعه رو اجرا و سپس تمرین گروهی صورت گرفت .  منظور از ریز نواختن به صورت راست و چپ به طور مدام است .

 

کلاس 1 سه تار 16 اذر 97 کلاس 2 سه تار 16 اذر 97 کلاس 3 سه تار 16 اذر 97 کلاس 4 سه تار 16 اذر 97

,

تدریس قطعه 26 کتاب روح الله خالقی کلاس سه تار کمیته موسیقی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس سه تار 3 قطعه موسیقی 9 اذر 97

تدریس قطعه 26 کتاب روح الله خالقی کلاس سه تار کمیته موسیقی صدای سلامت کرمانشاه

کمیته موسیقی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس سه تار

عنوان:تدریس قطعه 26کتاب روح الله خالقی و درک 2مفهوم بمل و بکار

تاریخ:9/9/97

زمان:14-15و15-16

مکان:خانه دف نینوا

مدرس:جناب آقای کامران نوروزی

شرح:طبق روال همیشگی کلاس در 2تایم متفاوت تشکیل شد و ابتدا ساز کلیه هنر آموزان توسط استاد نوروزی کوک گردید  سپس درس جلسه قبل به صورت تکی و گروهی تمرین و مرور شد . سپس درس جدید ( قطعه26کتاب روح الله خالقی )که شامل سه میزان متفاوت بود تدریس گردید . در این درس مفهوم سل بمل و لابمل گنجانده شده بود که متوجه شدیم که این علامت هر گاه در سمت چپ نتی قرار بگیرد آن نت نیم پرده بالاتر اجرا میشود . و در پایان استاد شریفی و استاد نوروزی قطعه ای زیبا برا بالا بردن سطح شنوایی هنر آموزان به صورت گروهی نواختند .

 

کلاس سه تار 1 قطعه موسیقی 9 اذر 97 کلاس سه تار 2 قطعه موسیقی 9 اذر 97 کلاس سه تار 4 قطعه موسیقی 9 اذر 97

,

برگزاری کارگاه عملی کارگروه موسیقی از کمیته فرهنگی

گارگروه 1 موسیقی 2 اذر 97

 

 کارگاه عملی کارگروه موسیقی از کمیته فرهنگی

 

🎹جمعه ۲ آذر ۹۷ در دو تایم ۱۵-۱۴ و ۱۵-۱۶ برگزار شد🎹

🎻تدریس شامل مرور درس در هفته گذشته و انجام فردی تمرین موسیقی بود 🎻

🎹سپس نت نویسی و تمرین جدید به هنرجویان صدای سلامت داده شد🎹

🎸هنرجویان ابتدا انفرادی و سپس جمعی به تمرین و نواختن پرداختند🎸

🎧مدرس محترم موسیقی نتهای جلسه آینده را برای هنرجویان توضیح دادند🎧

🎼درپایان توضیحات تمرینهای جلسه بعد داده و هنرجویان نت برداری کردند 🎼

👌جلسات آتی همچنان درتایم تعیین شده برگزار خواهد شد👌

 

گارگروه 2 موسیقی 2 اذر 97